+32 2 647 89 20 info@alphaexpress.be

Algemene voorwaarden

(Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden worden beschouwd als met de hand geschreven)

Art. 1 Elke bestelling betekent aanvaarding van onze algemene voorwaarden door de klant.

Art. 2 Onze prijzen zijn exclusief btw en kunnen op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Art. 3 Onze prijzen worden berekend volgens bestemming. Bij afwezigheid, wanneer het onmogelijk is om het pakje te bezorgen of bij een verkeerd adres wordt de prijs voor een rit aangerekend.

Art. 4 Elk uur dat moet worden gewacht, wordt aagerekend tegen het geldend tarief.

Art. 5 De n.v. alpha is in geen enkel geval verantwoordelijk voor vertraging of het niet-uitvoeren van de dienst als gevolg van uitzonderlijke omstandigheden of omstandigheden buiten haar macht.

Art. 6 Facturering gebeurt per einde maand. De facturen zijn betaalbaar bij ontvangst, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt een rente aangerekend van 12% per jaar. Het factuurbedrag wordt met 15% verhoogd met een minimum van €49,58€ als schadevergoeding.

Art. 7 De verzender garandeert dat de aard van de pakjes binnen de wet valt van het desbetreefende land en dat de pakjes zodanig worden verpakt date en schadevrij transport kan worden gewaarborgd.

Art. 8 De verzender garandeert dat de douanewetten en – reglementen van de desbetreffende landen worden gerespecteerd. De nv alpha kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor het niet-naleven van de douaneformaliteiten of het onderwaarderen van de verkoopwaarde.

Art. 9  Op elke transportovereenkomst, zelfs national transport, zijn de bepalingen van de cmr-conventie van toepassing.

Art. 10 De chauffeurs van de n.v. alpha zullen elk transport van gevaarlijke stoffen weigeren


Art. 11 De chauffeurs van de n.v. alpha zullen elk transport weigeren dat uiteraard inbeukt op de goede zeden en openbare orde.

Art. 12 De n.v. alpha is vrij om een beroep te doen op onderaannemers om de leveringen uit te voeren . Onze verantwoordelijkheid reikt nooit verder dan die van de onderaannemers die de ritten uitvoeren.

Art. 13 Alpha is niet verantwoordelijk voor insolventie van uw klanten.

Art. 14 Bij geschillen kan u de tussenkomst vragen van de ombudsdienst voor de postsector alvorens gerechterlijke stappen te ondernemen : mail info@smpspo.be ou url http://www.smpspo.be
enkel de rechtbanken van brussel zijn bevoegd bij geschillen.

Alpha Express logo

+32 (0)2 647 89 20

info@alphaexpress.be

Vertrouwenstraat, 20

1040 Brussel -België

BTW : BE 0436.934.619

Algemene voorwaarden

Wettelijke vermeldingen

Privacy